יפוי כח מתמשך

משרדינו מוסמך להכין יפוי כח מתמשך –

מהו יפוי כח מתמשך: מדובר במסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר הוא לא יוכל לטפל בכך בעצמו. מסמך זה יוכן בתנאי שהממנה (האדם הבגיר) מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

היתרון של פעולה זו על פני אפוטרופוס ממונה הוא בכך שהאדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו ומראש את מי שהוא חפץ שיטפל בו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען. הממנה קובע מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו.

הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר "הממנה" לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

הממנה יכול לבחור במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או באדם כלשהו שיבחר בו למלא את התפקיד בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו – האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות אך ורק בפני עורך דין שהוסמך באופן ספציפי ע"י משרד המשפטים להכין מסמך זה.

הפעולה של הכנת יפוי כח מתמשך דורשת מספר מפגשים אישיים עם הממנה ולאחר מכן גם עם מיופה הכח שנבחר. על המסמך חותם הממנה ובנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח (של האדם שנבחר ע"י הממנה למלא את התפקיד – המביע הסכמתו לתפקיד). חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

כניסה לתוקף

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף.

שלב הכניסה לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ועל כן מתעורר הצורך בפעולת מיופה הכוח.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. למשל, על פי החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים דוגמת אשפוז פסיכיאטרי. אם הממנה לא יתייחס לכך מפורשות בייפוי הכוח המתמשך – ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך

להכנת יפוי כח מתמשך התקשר

טל: 052-2807307 או 03-5443350