חדלות פירעון / פשיטת רגל

משרדינו מטפל בלקוחות אשר בחרו בהליכי חדלות פירעון / פשיטת רגל.

לא אחת קורה כי עקב נסיבות שלא היה ניתן לצפות אותן מראש נקלע אדם, במהלך פעילותו הכלכלית / עסקית, למצב בו חובותיו עולים על נכסיו, כאשר סכום החובות המצטבר אינו ניתן עוד לפירעון, ונושיו המבקשים לקבל חזרה את כספם, אינם מאפשרים לו לתפקד, בנסיבות אלה ראוי לשקול נקיטת הליך של חדלות פירעון.

הליכי חדלות פירעון נועדו להשיג שתי מטרות עיקריות, האחת לאפשר לחייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו, לשוב ולקיים עצמו במסגרת חיים סבירה, תוך מיזעור נזקים כלכליים והמטרה השניה היא להשתקם ולצאת לדרך חדשה ע"י קבלת הפטר מחובות העבר.

חשוב לזכור כי מדובר בשלב חולף במהלך החיים שלאחריו ניתנת ההזדמנות להתחלה חדשה ללא חובות.

טל: 052-2807307 או 03-5443350