נדל"ן

משרדנו נותן שירותים ללקוחות בתחום המקרקעין והנדל"ן בתחומים הבאים:

בעסקאות מכירה וקניה
משרדינו עוסק בעריכת חוזים והסכמים, מסייע במתן ליווי משפטי שוטף בכל שלבי עסקת המכר, לרבות בדיקת הנכסים והזכויות בהם, מתן ייעוץ במיסוי מקרקעין, אנו נבצע עבורכם בדיקת שעבודים ומשכונים, ובמידת הצורך נלווה אתכם בעסקאות הנערכות גם2 במהלך הליכי כינוס נכסים. אנו מטפלים בדירות, מגרשים, בניינים ונכסים מסחריים. במידה ומדובר ברכישת או מכירת דירה מקבלנים או קבוצואת רכישה, משרדינו יבדוק ויסייע בהכנת הסכמי רכישה ו/או מכירה עבור קבלנים.

הסכמי שכירות
הכנת הסכמי שכירות לדירות פרטיות ולנכסים מסחריים. השירות שנותן במשרדינו כולל עריכת הסכמים והבטחתם בבטוחות.

הסכמי שיתוף במקרקעין
הכנת הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף בין אם באמצעות בימ"ש ובין אם בדרך של מכירה.

הסכמי בניה
משרדנו יפעל למען לקוחות שהם בעלי קרקע המעוניינים לממש את זכויותיהם כדי לבנות, בין אם בעסקת קומבינציה עם יזם ובין אם בעצמם ובין אם במסגרת קבוצות רכישה. משרדינו יעניק ייעוץ משפטי בעת ניהול מו"מ עם קבלני בניה שונים וספקים, יערוך את ההסכמים ויעניק עזרה וסיוע בפעילות מול הרשויותת המקומיות בכל הנוגע להיתרי בניה ועוד.


ליקויי בנייה

משרדנו מטפל בתביעות נגד קבלנים בגין ליקוי בנייה המתגלים בנכסים לאחר קבלתם ע"י הקונה.

תמ"א 38במסגרת חיזוק מבנים ושיפוצם  אנו מעניקים לווי משפטיי לבעלי דירות ויזמים כדי להוציא לפועל פרוייקטים במסגרת תמ"א 38.  משרדינו ידאג ללקוחות יערוך את ההסכמים וייתן את הייעוץ המשפטי המתאים במהלך ביצוע הפרוייקט.

בתים משותפים
משרדינו מסייע בסכסוכי שכנים בבתי המשפט השונים או אצל המפקח על רישום המקרקעין. כמוכן, עוסק משרדנו ברישום בתים משותפים.

ניהול נכסים
במידה ברשותכם קיימים נכסים מסחריים או דירות הדורשים ניהול שוטף ובכלל זאת השכרות נשמח לסייע לכם בניהולם ובהכנת בהכנת ההסכמים המתאימים להשכרתם.

טל: 052-2807307 או 03-5443350