נוטריון

 • שירותי הנוטריון כוללים:
 • הכנת יפוי כח נוטריוני.
 • אימות חתימה על מסמך.
 • אישור נוטריוני לנכונות העתקי מסמכים.
 • אישור שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך.
 • אישור נוטריוני לתצהירים.
 • אישור נוטריוני לנכונות תרגום של מסמך.
 • אישור נוטריוני להצהרת מתרגם.
 • אישור שאדם פלוני חי – אישור חיים.
 • אישור נכונותה של רשימת מצאי.
 • עריכה העדה של מסמך סחיר.
 • עריכה של מסמך ועשייה של פעולות אחרות כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
 • שירותים נוטריוניים לחברות
 • טיפול בכל סוגי המסמכים מול גופים ממשלתיים.
 • תרגום של מסמכים אשר לגביהם נדרש אישור של נוטריון.
 • לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, כ"צוואה בפני רשות".
Legal agreement

טל: 052-2807307 או 03-5443350